Thomas C. Thulstrup modtager Koldinghus Ordnens Æres Orden

Ved den flotte og emotionelle afskedsreceptionen for direktør på Koldinghus og slotsfoged i Koldinghus Ordnen, blev Thomas C. Thulstrup, for sin indsats som progressiv direktør for Koldinghus og som medlem af Ordensmagten i Koldinghus Ordnen, takket og tildelt Koldinghus Ordnens Æres Orden.