Ambassadører for Koldinghus og Kolding!

English
Dansk

Koldinghus Ordnen

Koldinghus Ordnen blev stiftet den 20. december 2010. Som initiativtagere til at stifte ordnen var Torsten Sørensen, Henrik Nøhr, Niels-Jørgen Østergaard, Peder Pedersen, Torben Juel Møller og Viggo F. Schantz, alle medlemmer af Lions Club Kolding.
Baggrunden var ønsket om at videreføre gamle slotstraditioner under værdige og festlige former, og at bruge byens gamle kongeslot som en humoristisk, unik og autentisk ramme for ordnens virksomhed.
Koldinghus Ordnen er en selvstændig oplevelseskulturel og humanitær folkelig orden. Drift og performance sker ved en frivillig indsats. Medlemsskaren skal på sigt tælles i tusinder.

Vi støtter
Koldinghus
Ordnen