Ambassadører for Koldinghus og Kolding!

English
Dansk

Koldinghus Ordnens historie

I begyndelsen af 2010 drøftede medlemmerne af Lions Club Kolding tanken om at etablere et laug, en orden eller noget helt andet, med henblik på at promovere Kolding og Koldinghus samtidig med, at der blev skaffet midler til velgørende formål.
Kolding er godt nok en mindre by i en global Verden, men man turde godt tænke store og positive tanker, og ideen var at skabe en slags folkelig Kolding bevægelse. Tanken blev forelagt borgmesteren og direktøren for Koldinghus, som begge bifaldt ideen. Ideerne modnedes, og den 3. marts 2010 mødtes et udvalg på seks Lions medlemmer til det første arbejdsmøde.
Mange forslag til mere eller mindre fantasifulde navne på den nye forening var på bordet, inden man blev enige om Koldinghus Ordnen. Dernæst skulle der laves udkast til vedtægter. Det var ikke helt let, for på den ene side ønskede man at holde ordlyden på et lidt humoristisk plan, mens man på den anden side naturligvis måtte sørge for, at formalia var i orden. Man måtte skæve til lovene for mange andre lignende foreninger og foretage mange redigeringer, inden det første udkast til statutter var klar.
Undervejs i processen blev byens borgmester, Jørn Pedersen, og direktøren for Koldinghusmuseet, Poul Dedenroth-Schou, inddraget i processen. Og da det netop er Kolding og Koldinghus, der er centrum for ordnens virke, var det naturligt, at byens borgmester og direktøren på Koldinghus blev fødte medlemmer af Ordensmagten, Koldinghus Ordnens bestyrelse, hvilket begge accepterede.
Optagelsen af nye medlemmer af ordnen, som skulle være en bærende del af ordnens virke, blev indgående diskuteret i udvalget. Til inspiration for de kapper, som skulle bæres af Ordensmagten ved optagelsesceremonien, blev der hentet fotos af de kapper der bæres ved særlige lejligheder på de engelske universiteter. Udformning og design blev overladt til Den Kongelige Systue på Koldinghus. Det lykkedes systuen på beundringsværdig måde at sy nogle kapper, der passer alle medlemmerne af Ordensmagten uanset højde og drøjde. Kapperne blev designet med en pelskant i mink. Da mink i metermål viste sig at være bekosteligt, blev der på auktion indkøbt brugte minkpelse i en god kvalitet og stor størrelse. De blev skåret i strimler og syet på kapperne, som på den måde blev garneret med ægte mink.
Til selve optagelsesceremonien blev der indhentet inspiration fra mange kilder, lige fra forarbejdet til den amerikanske forfatning til specielle ceremonier ved et engelsk kapel. De mange forskellig forslag blev ivrigt drøftet og ændret adskillige gange, inden den første læseprøve kunne afholdes. Her var de tilstedeværende hurtigt enige om, at instruktøren var langt bedre til at optræde end dem, der skulle gøre det. Men endelig – efter en elendig generalprøve ugen inden – blev Koldinghus Ordnen officielt stiftet den 20. december 2010.
Forud var der blevet udvekslet et utal af mails og afholdt talrige møder. Arbejdsgruppen har måttet indtage mange stykker smørrebrød med rulle- og spegepølse, drikke adskillige glas rødvin og kopper kaffe, inden Koldinghus Ordnen var en realitet.

Vi støtter
Koldinghus
Ordnen