Ambassador for Koldinghus and Kolding!

English
Danish

Order of Power

Head Master of Treasurer

Member of Direktorium

2019
Svend Holm

svend.holm@tdcadsl.dk

Mobil 2113 2950

The standard bearer

Member of Direktorium

2018
Cathrine Reinert

catre@kolding.dk

Mobil 3055 4508

The Head Druid

2017
Anette Rehn Thisted

hojthi@stofanet.dk

Mobil 2618 8962

The Head Thirst Inspirer

2016
Rolf Reeh

rolfreeh@live.dk

Mobil 6171 9547

The Head Photographer

Rita Frydenborg Schantz
2015

rfr@norriq.dk

Mobil 51596695

The Over Order Guardian

2011
Benny Erbod

erbod@stofanet.dk

Mobil 4083 1101

The Order Campaign Writer

Member of Direktorium

2010
Preben Højbæk

hojthi@stofanet.dk

Mobil 2633 8962

The Head Troubadour

2010
Frede Antonsen

eastwood@paradis.dk

Mobil 2025 9955

The Town Sheriff

2010
Jørn Pedersen

jorp@kolding.dk

Mobil 5148 2738

Head Master of Ceremonies

Member of Direktorium

2010
Torben Juel Møller

tjm@mail.dk

Mobil 4056 1593

The Head Campaign Writer

Member of Direktorium

2010
Peder Pedersen

ppe@beierholm.dk

Mobil 2529 4946

The Juridikus

Member of Direktorium

2010
Henrik Nøhr

hn@hviid-advokater.dk

Mobil 3066 1181

The Order Grandmaster

Member of Direktorium

2010
Viggo F. Schantz

vs@frydenborg.dk

Mobil 2342 4417

Order substitutes

The Head Trompeter

2015
Simon Navntoft Antonsen

birgit.simon@privat.dk

Mobil 5161 3366

The Order Guardians

The Head Tower Master emeritus

2014
Jens Isøe Klærke

jens@indicom.dk

Mobil 2622 7903

Over Dancer emeritus

2013
Amanda Adelborg Hedevang

amanda@gobuddy.dk

Mobil 2783 8802

The Thirst Inspirer emeritus

2012
Nanna Ebert

ne@koldinghus.dk

Mobil 5133 6644

Master of Ceremonies emeritus

2010
Lars P. Henriksen

larsphenriksen@gmail.com

Mobil 2137 7010

The Order Master emeritus

2010
Gert Skare

gert@skarebyg.dk

Mobil 26886911

We support
Koldinghus
Ordnen